Sveriges exempel behövs igen!

Den första vintermånaden började hoppfullt när klimatavtalet från Paris trädde i kraft den 4 november knappt ett år efter klimatkonferensen och några dagar före FN:s klimatmöte i Marrakech. Naturvårdsverket tolkade Parisavtalets rekordsnabba genomslag som en tydlig indikation att världen går till handling. En kall dusch kom fem dagar senare, när USAs befolkning valde till sin… Jatka artikkeliin Sveriges exempel behövs igen!